سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان

ورود دانشجویان،‌ اساتید و کارمندان با احراز هویت مرکزی:

برای اولین بار به این صفحه آمده‌اید؟

- چنانچه استاد، دانشجو یا کارمند هستید با احراز هویت مرکزی وارد شوید. سایر افراد مانند اساتید کمک آموزشی می بایست با ورود سایر کاربران اقدام کنند.

- دانشجویان جدید از طریق احراز هویت مرکزی و با شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان کلمه عبور اولیه می توانند وارد سامانه یکتا شوند.

- حساب دانشجویان جدید با تاخیر یک الی دو روزه روی سامانه یکتا ایجاد می شود. تا آن موقع با پیغام «نام کاربری در سایت موجود نیست» مواجه خواهید شد.

- راهنمای بازیابی یا تغییر رمز ورود کاربران از طریق احراز هویت  به سامانه یکتا

-راهنمای بازیابی یا تغییر رمز ورود از طریق سایر کاربران به سامانه یکتا

- فراموشی کلمه عبور احراز هویت مرکزی: id.iut.ac.ir

- تماس با پشتیبانی: tkt.iut.ac.ir

- گروه تلگرامی سامانه یکتا: IUT LMS GROUP